Шеста национална конференция
„Информационни технологии в образованието –
необходимата инвестиция в бъдещето на България”

Част 1     Част 2     Част 3     Част 4     Част 5     Част 6     

Част 6