Kabinata.com - Online Курсове по Английски Език. Бизнес английски
Езикови курсове по интернет

Защитите на финалистите на живо пред журито и широката публика 21 юни 2011 и връчване на наградите 23 юни 2011 - хотел “Арена ди Сердика” - архивен запис

Представяне на финалисти в категории (9:00–18:00 часа)
Начало на гласуване за победители в категории (10:00 часа)
Последователността на представянето ще се извърши по следния график:

9:00-12:00 Браншови награди:
9:00-10:00 Автомобили, Здравеопазване и социална работа, Култура и изкуство, Наука и образование, Свободно време
10:00-11:00 Сигурност, Стоки за бита, Строителство и архитектура, Технологии и комуникации, Туризъм, хотелиерство и ресторантьорство
11:00-12:00 Търговия на едро и дребно, Услуги и консултации, Финанси и застраховане, Храни и напитки

12:00-12:30 Почивка
12:30-14:30 Медийни награди:
12:30-13:30 Новини, Бизнес, икономика и финанси, Общество и политика
13:30-14:30 Стил на живот и свободно време, Спорт и здраве, Социална мрежа, Wiki и агрегатор на съдържание

14:30-15:00 Почивка
15:00-18:00 Професионални награди:
15:00-16:00 Текстово съдържание, Графично съдържание, Естетичен дизайн, Функционален дизайн
16:00-17:00 Landing страница, Мобилно решение, Портфолио, Добра практика
17:00-18:00 Банер, Rich media банер, Facebook кампания, Вирусна кампания, Oнлайн кампания

Сутрешен Панел


Това предаване се излъчи от